Boerderijcamping 't Lankhof Boerderijcamping 't Lankhof, gevestigd aan Markerinkdijk 59 7122 RT Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.tlankhof.nl
Markerinkdijk 59 
7122 RT Aalten 
0543 - 45 13 46

B. Oldenhave is de Functionaris Gegevensbescherming van Boerderijcamping 't Lankhof Hij is te bereiken via info@tlankhof.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boerderijcamping 't Lankhof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
0 Voor- en achternaam
0 Telefoonnummer
0 E-mailadres
0 verige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
0 Boerderijcamping 't Lankhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het onderhouden van contact over actuele reserveringen of      betalingen
0 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
0 Boerderijcamping 't Lankhof analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
0 Boerderijcamping 't Lankhof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en voor het voldoen van toeristenbelasting. In de meeste gevallen noteren wij alleen uw naam en woonplaats en eventueel telefoonnummer of e-mailadres.

Geautomatiseerde besluitvorming
Boerderijcamping 't Lankhof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boerderijcamping 't Lankhof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boerderijcamping 't Lankhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
0 Gegevens verband houdend met reserveringen en doorgeven toeristenbelasting> Maximaal 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Boerderijcamping 't Lankhof deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals het verstrekken van gegevens ten behoeve van het innen van toeristenbelasting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boerderijcamping 't Lankhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boerderijcamping 't Lankhof uw persoonsgegevens in principe niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boerderijcamping 't Lankhof gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het gaat om naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerderijcamping 't Lankhof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tlankhof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boerderijcamping 't Lankhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boerderijcamping 't Lankhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tlankhof.nl.

't Lankhof: voor vakantie of 
weekendje weg

Camping

Appartement

Paardentoerisme